Правила використання

1. Використання інтернет-сайту ups-steel.com.ua (далі «Сайт») та доступ до нього визначаються цими Правилами користування інтернет сайтом ups-steel.com.ua (далі «Правила»).

2. Сайт є інформаційним ресурсом, що надається ups-steel.com.ua користувачу мережі Інтернет (далі – «Користувач»), російською та українською мовами. У разі наявності протиріч між версіями Сайту російською та українською мовами, переважну силу має версія Сайту російською мовою.

3. Починаючи використовувати цей Сайт, Користувач висловлює свою згоду з цими Правилами у повному обсязі. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень Правил, Користувач повинен негайно припинити використання Сайту.

4. Ці Правила можуть бути змінені ups-steel.com.ua без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Правил набирає чинності з моменту її розміщення на цьому Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Правил. Користувач самостійно відстежує дані зміни та приймає рішення щодо можливості подальшого використання Сайту. У разі незгоди Користувача зі змінами, внесеними до Правил, Користувач зобов’язаний припинити використання Сайту.

5. ups-steel.com.ua не дає жодних запевнень чи гарантій у тому, що функціональні можливості цього Сайту будуть надаватися безперебійно, без помилок, що недоліки будуть виправлені. ups-steel.com.ua не гарантує, але докладає всіх можливих зусиль для забезпечення безпечного використання Сайту та відсутності будь-яких вірусів на Сайті або сервері, що підтримує доступ до зазначеного Сайту.

6. ups-steel.com.ua не робить жодних заяв чи запевнень щодо використання контенту цього Сайту з точки зору їх достовірності, точності, достатності, корисності, своєчасності, надійності тощо.

7. ups-steel.com.ua не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якою іншою стороною за будь-які збитки, включаючи без обмежень будь-які прямі та непрямі збитки, пов’язані з використанням, втратою можливості експлуатації, втратою даних, неотриманням прибутку, внаслідок судового позову, недбалості або будь-яких інших обставин , що стосуються або виникають з використання Сайту, послуг або контенту цього Сайту або через роботу Сайту, послуг або продуктів, описаних на Сайті, навіть якщо ups-steel.com.ua був поінформований про можливість таких збитків.

8. Якщо Користувач незадоволений будь-яким елементом Сайту або будь-якими викладеними умовами, єдиний засіб захисту його прав полягає в тому, щоб припинити використання Сайту.

9. Сайт містить матеріали, такі як текст, фотографії та інші зображення, звук, дані, програмне забезпечення, графіку та логотипи, захищені авторським правом та/або іншими інтелектуальними правами. Імена, назви, зображення, логотипи та товарні знаки, що ідентифікують ups-steel.com.ua, або третіх осіб та їх продукцію чи послуги, належать ups-steel.com.ua і/або третім особам. Використання цих елементів на Сайті не може вважатися наданням ліцензії або права щодо будь-якого товарного знака або будь-якої іншої інтелектуальної власності, що належить або третім особам.

10. Використання будь-якого матеріалу, розміщеного на Сайті, цитування в засобах масової інформації можливе лише з посиланням на джерело із зазначенням Інтернет-сторінки, з якої ці матеріали були взяті. Користувач має право використовувати інформацію з цього Сайту за умови збереження її «як є» і без змін усієї інформації про авторське право та товарні знаки.

Якщо в цьому пункті не зазначено інше, Користувач не має права: • будь-яким чином змінювати, виправляти або спотворювати Сайт або якусь його частину; • створювати похідні твори на базі Сайту; у явній формі дозволених застосовним законодавством будь-яке програмне забезпечення, що використовується в рамках Сайту.

11. ups-steel.com.ua не несе відповідальності за утримання інших Інтернет-сайтів, включаючи веб-сайти, через які Користувач міг отримати доступ до цього Сайту або на які Користувач міг перейти з цього Сайту. ups-steel.com.ua не несе ніякої відповідальності у зв’язку з такими сайтами або посиланнями. Якщо на Сайті надані гіперпосилання на Інтернет-сайт третьої сторони, таке гіперпосилання не означає, що ups-steel.com.ua перевірило чи схвалило відповідний сайт третьої сторони або його зміст або що ups-steel.com.ua виражає схвалення, спонсорує чи підтримує афілійовані відносини з таким Інтернет-сайтом, його власниками чи провайдерами .

12. Якщо під час відвідування Сайту Користувач залишає на ньому свої особисті дані, заповнює заявку, бере участь у конкурсі або надає ups-steel.com.ua інші відомості, такі відомості можуть бути зібрані та використані для надання Користувачеві інформації про послуги ups-steel.com.ua. Персональні дані користувача обробляються відповідно до Правил обробки персональних даних ups-steel.com.ua і законодавством України.

13.  В окремих випадках правила використання певних матеріалів, зокрема які стосуються конкурсів, лотереїв, завантаження інформації тощо, можуть суперечити цим Правилам. При виникненні різночитань та протиріч між загальними правилами та специфічними умовами конкретного випадку останні мають переважну силу.

14. Ці Правила регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цими Правилами, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

15. Ці Правила набувають чинності з моменту вираження Користувачем згоди з їх умовами у порядку, передбаченому пунктом 3 цих Правил.